Entre Explorer Portugal   England   Bulgary   Austria

IN FACEBOOK TWITTER

Основната цел на проекта ENTRExplorer “Сериозни игри за предприемачи” е да създаде и развие сериозна триизмерна игра, насочена към предприемачи, които искат да създадат симулация на бизнес идея. С този проект от предприемачите се очаква да придобият необходимите умения за тестване и изпълнение на техните бизнес проекти.

Development Multiplayer Serious Online Games

Theory and Taxonomies of Serious Games

Pedagogical Resources

Multiplayer Online Serious Game

Learning in immersive environments by using serious games

Final Workshop

Information about the project

Project Website

Exploitation Agreement

Interim Report

Final Report

Quality Plan